Vaker nevendiagnose fibromyalgie

 In Diagnose, Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief

D

e diagnose fibromyalgie wordt anno 2013 vaker gesteld bij ME-patiënten. Dat blijkt althans uit een vergelijking tussen de uitkomsten van de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief van juni/juli 2013 met die van de editie van maart/april 2012. Fibromyalgie komt regelmatig voor als comorbiditeit bij ME en andere ziekten. Het percentage respondenten met fibromyalgie als nevendiagnose steeg van 29% naar 39%.

Diagnose CVS loopt terug
Het percentage ME-patiënten dat ooit de diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) ontving lijkt geleidelijk terug te lopen, van 82% naar 73% vergeleken met de enquête van 15 maanden eerder.

Andere diagnose bij ME %
Chronisch vermoeidheidssyndroom 73%
Fibromyalgie 39%
Prikkelbaredarmsyndroom 37%
Candidiasis, schimmelinfectie 32%
B12-tekort 27%
Hypoglykemie 27%
Postviraal vermoeidheidssyndroom 17%
Depressie 17%
Astma, COPD (chronische bronchitis, emfyseem) 15%
Ziekte van het bewegingsapparaat (zoals reuma, artrose, osteoperose) 15%
Persoonlijkheidsstoornis 15%
  • Het betreft hier niet alleen comorbiditeiten. Het kan ook om diagnoses gaan die later werden vervangen door de diagnose ME, of waar de patiënt het niet mee eens is.
  • Aantal respondenten: 41.
Recommended Posts

Leave a Comment