Naar de inhoud

ME Vereniging Nederland

De ME Vereniging Nederland vertegenwoordigt de ME-patiënten in Nederland. Het is de eigen organisatie van de patiënten.

De introductie in 2011 van de Internationale Consensus Criteria voor de neuroimmunologische aandoening myalgische encefalomyelitis was het signaal voor een nieuwe stap in de belangenbehartiging voor en door ME-patiënten in Nederland.

De ME Vereniging Nederland is verbonden aan de Stichting ME Research. Het lidmaatschap van de vereniging is gratis voor deelnemers aan de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief.

Recent in het nieuws

Landelijke ME informatiedag 12 mei 2015 te Breda
Gezondheidsraad start advies ME in herfst
ME Vereniging geweerd van Support Beurs
Raad van State negeert WHO-verdrag
Studie Hornig: verschillende fasen van ME

 

Aandacht gevraagd

 

Wat doet de ME Vereniging

De ME Vereniging Nederland schrijft en verspreidt actueel voorlichtingsmateriaal, houdt voorlichtingsbijeenkomsten en beantwoordt vragen om informatie, hulp en advies van patiënten, zorgverleners en belangstellenden. De vereniging overlegt met andere patiëntenorganisaties en met onder meer
gezondheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties. Het uiteindelijke doel is om de leefomstandigheden en de gezondheid van ME-patiënten te verbeteren en maatschappelijke uitsluiting terug te dringen.

Wie kan lid worden van de ME Vereniging

Tot de doelgroep van de ME Vereniging Nederland behoren uitsluitend patiënten van wie is vastgesteld of wordt vermoed dat zij lijden aan de neuroimmunologische ziekte Myalgische Encefalomyelitis. Het lidmaatschap van de vereniging is niet bedoeld voor mensen met chronische vermoeidheid en andere klachten door een onbekende biologische, psychologische of psychiatrische oorzaak.

Voor de leden

De ME Vereniging Nederland biedt haar leden:

  • Voorlichting en belangenbehartiging
  • Lotgenotencontact
  • Helpdesk en telefonisch advies
  • Stem in de organisatie
  • Actueel nieuws
  • Hoop op een beter leven

Opzegging van het lidmaatschap kan op elk gewenst moment via een berichtje naar ledenadministratie@mevereniging.nl.

ErkenME 2009 bazaarErkenME 2009 actieErkenME 2010 musicalErkenME 2010 tractor

Landelijke ME dag (image)

Banners