Aanmelden als lid

Leden van de ME Vereniging Nederland zijn patiënten van wie is vastgesteld of wordt vermoed dat zij lijden aan de neuroimmunologische ziekte Myalgische Encefalomyelitis. Het lidmaatschap van de vereniging is niet bedoeld voor mensen met chronische vermoeidheid en andere klachten door een onbekende biologische, psychologische of psychiatrische oorzaak.

Het lidmaatschap van de vereniging is gratis voor deelnemers aan de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief. U krijgt dan enkele malen per jaar een vragenlijst voorgelegd, waarin naar uw ervaringen en uw mening wordt geïnformeerd. Iedereen kan meedoen, het aantal deelnemers is onbegrensd!

Voor wie nu lid wordt en wel contributie betaalt: uw eerste betaling geldt voor de periode tot en met 31 december 2024.

  Gewenst Lidmaatschap

  STANDAARD LIDMAATSCHAP (25 euro per jaar)DEELNEMER AAN DOORLOPENDE ENQUETE (gratis lid)

  Naam (verplicht)  Geslacht

  manvrouw

  Geboortedatum

  Adres
  Overige contactgegevens
  captcha

  me vereniging nederland

  Doet u mee aan de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief?

  me vereniging nederland
  meling 28 april 2015
  Landelijke ME informatiedag 2013
  me vereniging giften

  Winkel binnenkort open