Patiëntenorganisaties vragen zorgverzekeraars om transparantie

 In Zorg

N

ederlandse patiëntenorganisaties willen meer inzicht in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Nu is het vaak onduidelijk waarom zorgverzekeraars wel of geen contract afsluiten met een zorgaanbieder, of hoe bepaalde afspraken tot stand komen.

Op een bijeenkomst van de Novartis Patient Academy bleek dat kleinere en middelgrote patiëntenorganisaties moeilijk met zorgverzekeraars in contact komen. Het is lastig om te achterhalen waar, wanneer en hoe invloed kan worden uitgeoefend op de besluitvorming.

Problemen

Inkoopcontracten kunnen patiënten voor nogal wat problemen plaatsen. Voorbeelden daarvan zijn als de zorgverlener al voor het eind van het jaar het afgesproken maximum aantal behandelingen heeft bereikt, of als maar een klein percentage een ander medicijn voorgeschreven mag krijgen.

Zorgverzekeraars mogen geen therapeutisch preferentiebeleid voeren. Omdat niet elke zorgaanbieder dezelfde zorg aanbiedt, kan het desondanks toch zomaar voorkomen dat een bepaalde behandeling als gevolg van inkoopkeuzes uit het aanbod verdwijnt.

Kwaliteitseisen

De ME Vereniging Nederland, de Oogvereniging en de Schildklier Organisatie Nederland voerden aan dat het inkoopbeleid als geheel aan een aantal kwaliteitseisen moet voldoen. Zij stelden daarbij alvast de volgende criteria voor:

  • het inkoopbeleid moet garanderen dat elke patiënt voldoende toegang heeft tot kwalitatief goede zorg;
  • het inkoopbeleid dient te zijn gebaseerd op de actuele stand van wetenschap en praktijk, bij voorkeur volgens internationale richtlijnen;
  • patiënten in Nederland moeten toegang krijgen tot zorg die aansluit bij de stand van wetenschap en praktijk maar nog alleen in het buitenland beschikbaar is;
  • patiëntenorganisaties horen in een vroeg stadium bij het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars te worden betrokken.
Recommended Posts

Leave a Comment