Petitie PatiëntenPerspectief2021 vindt gehoor

 In Petities

Op

21 februari 2017 is het visiedocument “De stem van de patiënten en hun organisaties gehoord”, ondertekend door maar liefst 79 patiëntenorganisaties, als petitie overhandigd aan leden van de Commissie VWS van de Tweede Kamer. Samen vertegenwoordigen de ondertekenaars zo’n 5 miljoen patiënten.

Voorstellen
De patiëntenorganisaties, verenigd onder de naam PatiëntenPerspectief2021, vragen in de petitie om concrete maatregelen, zoals:

  • het aanwijzen van een Kwartiermaker Patiëntenzorg die moet zorgen voor afstemming en regie in het versnipperde zorglandschap;
  • het creëren van een Patiëntenzetel in politiek-bestuurlijke zorgoverlegorganen;
  • structurele financiering van patiëntenorganisaties uit premiegeld.

Vierde petitie
Voorzitter Guido den Broeder van de ME vereniging Nederland is een van de zes auteurs van het document. Voor hem is de Statenpassage bekend terrein. “Het is al de vierde maal, dat ik hier een petitie aanbied. Tweemaal voor ME, en nu ook voor de tweede keer voor de hele patiëntenbeweging. Telkens is er veel belangstelling vanuit het parlement, maar veel opgeschoten zijn we nog niet.”

De petitie wordt mede ondersteund door categoriale koepels zoals de Dutch Brain Council en de NKF. De Patiëntenfederatie Nederland gaf er de voorkeur aan, een eigen brief te schrijven.

Geen antwoord van Schippers
In het door de opstellers bijgewoonde zorgdebat, de dag na de aanbieding, bleek dat de commissieleden goede nota hadden genomen van de nieuwe petitie. Onder verwijzing naar het visiedocument stelden GroenLinks, SP, PvdA, D’66, CDA en VVD diverse gerichte vragen aan minister Schippers. Deze liet zich echter niet verleiden tot een inhoudelijke reactie, zo kort voor de verkiezingen.

Motie
Inmiddels heeft het parlement evenwel een motie aangenomen die “Verzoekt de regering zo snel mogelijk pilots met diverse patiënten en cliëntenraden en organisaties te starten, waarbij wordt onderzocht op welke nieuwe wijze de brede stem van patiënten en cliënten vanuit collectief belang kan worden verzameld en ingebracht in de zorg op een wijze die impact heeft.”

De PVV, die niet bij de aanbieding van de petitie aanwezig was en evenmin deelnam aan het zorgdebat, stemde tegen.

Disclaimer
Het voorbereiden van de petitie werd gefaciliteerd door de Novartis Patient Academy, die zesmaal per jaar bijeenkomsten organiseert voor patiëntenorganisaties. Novartis had geen bemoeienis met de inhoud van het document.

Recommended Posts

Leave a Comment