ME Vereniging meldt aantasting persoonlijke integriteit

 In Rechtspraak

D

e ME Vereniging Nederland heeft het College voor de Rechten van de Mens om aandacht gevraagd voor de aantasting van de persoonlijke integriteit en privacy van ME-patiënten. Dat gebeurde op een stakeholders-bijeenkomst van het college over leven met een beperking in Nederland.

Gedwongen behandeling

Het gaat onder meer om de volgende misstanden:

  • gedwongen behandeling (vaak onder dreiging van het weigeren van zorg of uitkering, of onttrekking aan het ouderlijk gezag);
  • lichamelijk en psychisch geweld;
  • vooroordelen en onheuse bejegening;
  • dossiers die niet op orde zijn of waarvan inzage of correctie wordt geweigerd, en
  • vergaande fraude-onderzoeken zonder enige aanleiding of verantwoording.

De ME Vereniging Nederland beschikt over diverse schrijnende voorbeelden.

Het overkomt overigens niet alleen ME-patiënten, zo bleek op de bijeenkomst.

Verdrag uit 2006

Tot nog toe kon tegen systematische schendingen weinig worden gedaan omdat Nederland nog altijd het Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap uit 2006 niet heeft geratificeerd. In individuele gevallen kan soms een beroep worden gedaan op een speciale rapporteur van de Verenigde Naties. De ratificatie en de uitwerking van het verdrag staan nu evenwel op de agenda voor 2015 en het College voor de Rechten van de Mens is daarbij een belangrijke adviseur.

Andere onderwerpen die op de stakeholders-bijeenkomst werden behandeld waren fysieke toegankelijkheid, toegang tot informatie, onderwijs, arbeidsmarkt en bewustwording. Nederland loopt volgens het college ruim achter op andere landen die het verdrag hebben ondertekend.

Recommended Posts

Leave a Comment

Raad van State