Black Dress Day

 In Activiteiten

A

cht augustus is de geboortedag van Sophia Mirza, die vandaag 41 zou zijn geworden. Sophia overleed echter in 2005 aan de ziekte ME, nadat ze eerder met politiegeweld van haar ziekbed was gehaald en tegen haar wil werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Bij de lijkschouwing werden bij Sophia de kenmerkende ontstekingen vastgesteld waar de naam ME naar verwijst, maar die tijdens haar leven werden ontkend.

De gedachten van ME-patiënten over de gehele wereld zijn op 8 augustus – Severe ME Day – bij hun ernstig zieke medepatiënten. Een initiatief om deze keer in het zwart gekleed te gaan sloeg aan.

Schending van mensenrechten

Het aantal gevallen van mensenrechtenschendingen jegens ME-patiënten neemt de laatste jaren toe. Op dit moment zitten diverse ernstig zieke ME-patiënten vast in psychiatrische klinieken, waar ze lichamelijk worden verwaarloosd en, soms onder staatstoezicht, worden onderworpen aan psychische experimenten. Veel ME-patiënten krijgen geen uitkering, verzorging of adequate behandeling, en worden feitelijk door de staat aan hun lot overgelaten.

ME

ME is een lichamelijke aandoening en de aangewezen behandeling bestaat in de eerste plaats uit medicijnen ter bestrijding van de virussen die de ziekte veroorzaken, zoals het Epstein-barrvirus.

De ziekte staat al sinds 1969 als neurologische aandoening in de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar wordt in een aantal landen nog steeds niet als zodanig erkend. Dat geldt ook voor Nederland, waar een burgerinitiatief voor erkenning ondanks 56.000 handtekeningen tot op heden niet door de Tweede Kamer is behandeld.

Recommended Posts

Leave a Comment