Pijnenquête samenwerkingsverband

 In Onderzoek, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

H

et Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem houdt momenteel een enquête onder patiënten met chronische pijnklachten. In het Samenwerkingsverband, waarvan de ME Vereniging Nederland een van de initiatienemers is, werken inmiddels 14 patiëntenorganisaties samen aan de uitvoering en begeleiding van diverse projecten op het gebied van chronische pijn. Deze activiteiten worden gefinancierd door onder meer het Fonds PGO en het Zorginstituut Nederland.

Verwerking resultaten

De uitkomsten van de enquête zullen onder meer worden gebruikt in een kwaliteitsstandaard over chronische pijn, die naar verwachting in 2015 uitkomt. Het Samenwerkingsverband werkt daarbij samen met de Dutch Pain Society.

Deelname

De vragenlijst kan ook worden ingevuld door patiënten die niet zijn aangesloten bij een van de samenwerkende patiëntenorganisaties. De enquête loopt tot eind september.

Recommended Posts

Leave a Comment