ME Vereniging Nederland deelnemer collecte Hersenstichting

 In ME Vereniging Nederland, Onderzoek

De ME Vereniging Nederland doet voortaan mee met de jaarlijkse collecte van de Hersenstichting. Dat is een van de afspraken die de beide organisaties onlangs hebben gemaakt. De eerstkomende collecteweek is van 29 januari t/m 3 februari 2024.

Daarnaast zal de Hersenstichting de eigen voorlichting over ME verbeteren en komt de vereniging in aanmerking voor een kleine financiële ondersteuning van eigen activiteiten.

Online collectebus

In Nederland mag slechts een beperkt aantal organisaties collecteren. Dat gaat steeds minder van deur tot deur en steeds vaker online. Dankzij de Hersenstichting heeft ook de ME Vereniging Nederland nu zo’n digitale collectebus. Van de online opbrengst gaat de helft naar de Hersenstichting en de helft naar de vereniging. Met het geld dat de Hersenstichting uit alle collectebussen en andere bronnen ontvangt, wordt wetenschappelijk onderzoek naar hersenaandoeningen gefinancierd. Ook voor een studie naar ME kunnen onderzoekers om een bijdrage van de Hersenstichting vragen.

Collectebus van de ME Vereniging Nederland

Let op: de bus werkt uitsluitend in de collecteweek

Recent Posts

Leave a Comment