Uw Steun is Welkom

De ME Vereniging Nederland ontvangt geen instellingssubsidie van VWS. Uw financiële bijdrage is daarom zeer welkom.

Heeft u ideeën voor een bestemming of heeft uw gift een andere vorm, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het bestuur via bestuur@mevereniging.nl.

Gaarne vernemen wij voorts, of u het al dan niet op prijs stelt als er aandacht aan uw gift wordt besteed. Dat kan desgewenst ook onder verzekering van anonimiteit.

ANBI-status
De ME Vereniging Nederland heeft geen ANBI-status.

Bank

Triodos Bank
IBAN: NL37 TRIO 0254 3940 94
ME Vereniging Nederland
Rotterdam

Mogelijkheden voor giften en donaties:

Eenmalige gift

Een eenmalige gift kan worden overgemaakt naar onze bankrekening (zie boven), onder vermelding van ‘gift’. Als wij de gever nog niet kennen, is het prettig indien wij tevens een brief of mail ontvangen, zodat wij u voor de gift kunnen bedanken.

Behalve een algemene gift kunt u ook een bedrag schenken voor een specifiek doel van uw keuze. Wij zorgen er dan voor, dat het bedrag ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed.

Enkele keuzemogelijkheden zijn:
• onze bibliotheek;
• de jaarlijkse ME Informatiedag;
• een project, folder of brochure van de vereniging (wij informeren u graag nader).

Vast donateurschap

U kunt ook vaste donateur worden van de ME Vereniging. Als donateur heeft u geen stemrecht, maar u ontvangt wel alle communicaties van de vereniging. Er geldt een minimumbijdrage van € 25 per jaar. Natuurlijk kunt u altijd besluiten om meer over te maken.

U wordt donateur door uw eerste bijdrage over te maken naar de bankrekening van de ME Vereniging Nederland en aansluitend uw naam en adres te mailen naar donateur@mevereniging.nl .

Wij vragen u jaarlijks of u uw donateurschap wilt voortzetten. U bent tot niets verplicht.

Uw werkgever

Werkt u bij een grote werkgever? Dan is er kans dat deze een vast programma heeft voor schenkingen, waarbij u als werknemer een voorstel kan doen voor een bestemming. Vraag daar eens naar, als u de ME Vereniging een warm hart toedraagt. Ook organisaties als de Rotary kennen zulke programma’s.

De vereniging is altijd bereid om een tegenprestatie te leveren, bijvoorbeeld door het verzorgen van een lezing, een vermelding op deze website.

Wat ME-patiënten zeggen

  • "Vooral de cognitieve problemen waren echt zeer ernstig. Ik wist niet meer in welke volgorde ik me moest aankleden, kon geen koffie meer zetten, liep in mijn onderbroek of op mijn sokken naar buiten. Verder viel ik talloze malen per dag (bijna) flauw."

  • "Praat rustig en langzaam. Neem de tijd, maar wil niet teveel bespreken in één gesprek. Neem wat patiënten vertellen serieus, zoek naar oplossingen en denk mee. Niet bagatelliseren. Waarschijnlijk vertelt de patiënt de helft nog niet van alle klachten."

  • "Zelfs op AIDS rust niet zo'n groot taboe als op ME."

  • "Ik probeer zoveel mogelijk eerlijk te zijn. Ik wil dat mijn omgeving mij en mijn ziekte leert kennen, dan wordt het voor hen makkelijker om rekening met mij te houden."

  • "Ik kan heel vaak niet op de juiste woorden komen. Soms, als ik niet op woorden kan komen, dan val ik stil en praten anderen verder, waardoor ik mijn punt niet kan maken."

  • "Ik merkte dat ik lichamelijk onwel kan worden als er meerdere kleine groepen mensen in dezelfde ruimte door elkaar heen zitten te praten. Ik moest echt zo snel mogelijk weg."

  • "Ik hoop dat de wetenschappers nog meer gaan luisteren naar de ervaring van ME-patiënten zelf en het ook toegeven als ze iets nog niet weten of begrijpen."

  • "Begin met havermoutpap in de ochtend, dit doe ik al jaren en bevalt goed. Verder merk ik zelf dat ik niet goed reageer op cafeïne en suiker dus daar houd ik veel rekening mee. Alcohol drink ik helemaal niet, daar herstelt mijn lichaam heel slecht van."

  • "Helaas heb ik me afgelopen jaar niet veel meer verdiept in wat er gaande is, ik ga dit wel weer doen. Ook het contact met lotgenoten wil ik heel graag weer oppakken. Bedankt voor jullie goede werk!"

  • "Ik zou graag actief willen demonstreren, maar daarvoor ben ik gewoon te ziek. Het moet thuis vanaf mijn laptopje kunnen."

Wat wij doen

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ME?

me vereniging lidmaatschap
me vereniging agenda
me vereniging enquête

Winkel binnenkort open