ME niet op agenda Zorginstituut Nederland

 In Zorg

De

neuroimmuunziekte myalgische encefalomyelitis (ME) staat niet op de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda van het Zorginstituut Nederland. De agenda, die pas op 1 juli 2015 is vastgesteld, heeft een uitbreiding ondergaan van 9 naar maar liefst 30 onderwerpen.

Verzoek tot plaatsing
In december 2013 verzocht de ME Vereniging Nederland om ME op de kwaliteitsagenda voor 2015 te plaatsen, gezien het Burgerinitiatief Erken ME, de aandacht voor ME bij autoriteiten in de VS, en belangrijk wetenschappelijk onderzoek waarvan in 2015 resultaten werden verwacht.

Een plaats op de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda betekent dat er geld beschikbaar komt voor bijvoorbeeld een zorgstandaard.

De adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad en de publicatie van diverse doorbraken in het onderzoek naar ME waren kennelijk van onvoldoende gewicht.

Onduidelijkheden
Niet bekend is hoe of door wie de selectie van onderwerpen is gemaakt, enkel dat deze is gepresenteerd door minister Schippers. De vereniging heeft nooit een reactie ontvangen op haar verzoek, noch enige andere communicatie over de agenda.

Recommended Posts

Leave a Comment