Doek valt voor Vermoeidheidcentrum

 In Zorg

H

et Vermoeidheid Centrum Nederland te Lelystad, onderdeel van de Zorgteam Mc Groep, is op 1 augustus 2016 door de rechtbank failliet verklaard. De kans op een doorstart lijkt klein.

Het centrum, opgericht door directeur Pierre de Roy toen deze bestuurslid was van de ME/CVS-Stichting, heeft elk jaar verlies geleden. Door het oprichten van nieuwe bedrijfjes (en het schuiven met posten) werd de precaire financiële situatie enige tijd gecamoufleerd, maar die zijn nu ook allemaal failliet. Voor het centrum resteert een schuld van naar verluid circa 1 miljoen euro.

Kritiek
Op het centrum was van meet af aan veel kritiek van patiënten, mede omdat ze van hun vooruitbetaling niets terugkregen als ze bij het centrum wilden stoppen. Klachten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bleven evenwel onbehandeld.

Het Vermoeidheidcentrum bleek tevens bij nieuwe patiënten een bron van verwarring over de diagnose, onder meer door incorrect gebruik van de termen ME en CVS.

Lopende trajecten
Volgens de curator, mr. Janina Maduro, worden lopende zorgafspraken voorlopig nog nagekomen. Dit wordt van maand op maand beoordeeld.

In strijd met de voorschriften staat het faillissement niet op de website van het centrum vermeld.

Recent Posts

Leave a Comment