Gezondheidsraad niet streng genoeg over CGT/GET

 In Behandeling, Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief

D

e Gezondheidsraad oordeelt nog steeds veel te soepel over cognitieve gedragstherapie (CGT) en ‘graded exercise therapy’ (GET), zo vinden Nederlandse ME-patiënten. In haar advies ‘ME/CVS’ van maart 2018 acht de raad CGT geschikt voor niet aan huis gebonden patiënten, en wordt GET weliswaar niet langer aanbevolen maar ook niet afgeraden.

Enquête
De deelnemers aan de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief, die de Stichting ME Research houdt onder de leden van de ME Vereniging Nederland vinden dat niet ver genoeg gaan. Wel is er alom tevredenheid over de uitspraak van de Gezondheidsraad, dat patiënten niet tot het volgen van CGT of GET mogen worden gedwongen.

Slechts 1 op de 6 respondenten heeft de afgelopen drie maanden enige vorm van gedragstherapie gevolgd. Hetzelfde geldt voor het opbouwen van activiteiten. Voedingssupplementen, pacing, pijnstillers en dieet zijn met afstand de meestgevolgde behandelingen.

Onbewezen theorie
De beide psychotherapeutische behandelingen worden al decennia aangeboden als geneeswijze voor diverse aandoeningen. In de praktijk betreft het vaak de combinatie van beide, CGT/GET. Het idee is dat men zich ten onrechte lichamelijk ziek voelt, en gemakkelijk kan herstellen door deze gedachte uit te bannen en elke dag iets meer te bewegen. Een bewijs voor deze onwaarschijnlijke theorie is nooit gevonden, en de ervaringen zijn in meerderheid al die jaren ronduit slecht.

De uitkomsten van trials blijken door de onderzoekers – doorgaans de therapeuten zelf – steevast op ontoelaatbare wijze te zijn opgepoetst, bijvoorbeeld door de definitie van herstel aan te passen of deelnemers die achteruit gingen niet mee te tellen. En vooral door de proefpersonen alleen maar te vragen of ze zich al wat beter voelen, nota bene precies wat de therapie ze opdraagt, in plaats van te meten of ze ook echt vooruitgaan. Wordt er wel objectief gemeten, dan blijft er een negatief resultaat over, zo stelde het RIZIV in België al in 2006 vast.

Kritiek op advies Gezondheidsraad over CGT en GET Steun onder ME-patiënten
Er is geen reden om CGT aan te bevelen 68%
GET moet worden afgeraden 66%
Er is geen reden om met CGT/GET te stoppen 2%
  • Aantal respondenten: 56.
Aanbevelingen Gezondheidsraad over CGT en GET Oordeel ME-patiënten
Patiënten mogen niet worden verplicht tot het volgen van CGT of GET 9,4
Er is geen reden om de toepassing van GET in Nederland aan te bevelen 7,3
CGT is een goede therapie voor niet aan huis gebonden patiënten 1,4
  • De scores lopen van 0 tot 10 en zijn als volgt gewogen: oneens=0, neutraal=5, eens=10.
  • Aantal respondenten: 61.
Recommended Posts

Leave a Comment

give my voodoo doll a rest