Flater Tweede Kamer: “Erken ME/CVS”

 In Classificatie

L

eden van de Tweede Kamer vragen in een motie aan minister Bruins om ‘ME/CVS’ officieel te erkennen. Een niet-bestaande aandoening dus, achter het bureau verzonnen door de Gezondheidsraad op basis van de IOM-criteria voor SEID. Het is maar goed dat Nederland daartoe in het geheel niet bevoegd is. Dat is jaren geleden al uitgelegd door toenmalig minister Hoogervorst, toen men de mist in ging met het vragen om erkenning van CVS.

WHO

Het lijkt geheel aan de kamerleden te zijn voorbijgegaan dat de minister in mei 2019 de ICD-11 heeft goedgekeurd (de nieuwe ziekteclassificatie) en daarmee de erkenning van ME en CVS als aparte diagnoses door de WHO. Daar hoort het ook thuis. Er is een internationaal verdrag dat regelt dat de WHO de ziekteclassificatie verzorgt, in plaats van dat landen op eigen houtje met namen en definities gaan goochelen.

Voorzitter Guido den Broeder van de ME Vereniging Nederland, zelf ooit tweemaal kandidaat voor de Tweede Kamer, is teleurgesteld. “Het niveau valt ontzettend tegen. De meermalen door de vereniging gegeven voorlichting over de terminologie en de verschillen tussen ME en CVS gaat het ene oor in, het andere oor uit. Kennis of het ontbreken daarvan over CVS wordt met veel aplomb gebracht alsof het over ME gaat, en andersom. Er moet gescoord worden, dat lijkt het enige wat telt.”

Expertise

Kamerleden willen ook een expertisecentrum voor ‘ME/CVS’, of een onderzoek daarnaar, daar zijn ze het onderling nog niet over eens. En UWV moet patiënten wier aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering eerder is afgewezen actief wijzen op de mogelijkheid om een herziening te vragen, zeggen sommigen.

Den Broeder: “UWV kan die patiënten echter niet vinden, want er is geen code voor ME/CVS, alleen voor ME, en bij afwijzingen is trouwens meestal een code als ‘geen ziekte’ gebruikt. De regeling waar ze op doelen betreft een interne mededeling. Maar we hebben eerder al meegemaakt dat een beroep erop blind wordt afgewezen en de rechtbank vervolgens doodleuk zegt dat patiënten misbruik maken van het procesrecht. Dat is dus niet de weg. ME is geen speciaal geval. Er zijn net als bij andere aandoeningen gewoon medische uitslagen die UWV moet meenemen in de beoordeling. Bij CVS is dat anders, maar dan zijn altijd de beperkingen nog keurig te meten.”

Toekomst

Minister Bruins zal naar verwachting op 24 september reageren op de ingebrachte moties. De kans dat politiek Den Haag binnen afzienbare termijn iets gaat doen voor ME lijkt echter klein. “Een eventueel expertisecentrum voor ‘ME/CVS’ zal op de SOLK-toer gaan, net als een onderzoeksprogramma”, verwacht Den Broeder.

Recommended Posts

Leave a Comment

Raad van State