Webwinkel komt eraan

 In Winkel

D

e ME Vereniging Nederland is een van de zes organisaties die zich tot nu toe hebben aangemeld voor deelname aan het platform Online Ondernemen. De software hiervoor is ontwikkeld in opdracht van PGO Support en werd op 7 oktober 2014 aan belangstellende organisaties gepresenteerd. Elke deelnemende organisatie richt zelf een winkel in, in de eigen huisstijl.

Producten

Via het platform kunnen zorg- en gezondheidsproducten worden besteld van diverse leveranciers. Een deel van de opbrengst gaat dan naar de patiëntenorganisatie. Die kan ook besluiten om de eigen leden korting te geven. Vanaf 1 januari 2015 wordt het mogelijk tevens medicijnen te bestellen.

Daarnaast kunnen in de winkel producten van de patiëntenorganisatie zelf worden verkregen, zoals brochures en merchandise. Verder kan via crowdfunding financiering worden geworven voor activiteiten. Er is tevens ruimte voor advertenties, aankondigingen, mededelingen enzovoorts.

Pilots

Op dit moment lopen er pilots van Per Saldo en de MS Vereniging Nederland (multiple sclerose). Naar verwachting zal de ME Vereniging Nederland nog dit jaar kunnen beginnen met de inrichting van haar eigen winkel.

Recommended Posts

Leave a Comment