Pijnzorg moet beter

 In Onderzoek, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, Ziekteverloop

Patiënten met chronische pijn geven gemiddeld niet meer dan een 5,7 aan de medische zorg die zij ontvangen. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Erasmus Medisch Centrum uitvoerde voor het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. De uitkomsten werden vandaag besproken op een bijeenkomst van het samenwerkingsverband, waarvan de ME Vereniging Nederland een van de oprichters is.

Zowel de kwaliteit van het ontvangen advies als de resultaten van de behandeling zijn voor veel pijnpatiënten teleurstellend. De therapietrouw is laag, met veel behandelingen wordt voortijdig gestopt. De tevredenheid is minder naarmate de pijn ernstiger is. Als de tevredenheid over de pijnzorg laag is, is vaak ook de kwaliteit van leven laag.

Aanbevelingen

De onderzoekers menen op grond van de onderzoeksresultaten dat de communicatie tussen zorgverleners moet verbeteren. Een vast aanspreekpunt zou mogelijk helpen. Onderzoek naar de oorzaken van de matige tevredenheid over pijnzorg is gewenst.

Meer dan twee miljoen pijnpatiënten

Aan het onderzoek namen 741 patiënten deel, die een uitgebreide vragenlijst invulden. Chronische pijn, met name spierpijn, is een hoofdklacht bij ME. Er zijn evenwel nog veel meer pijnaandoeningen. In totaal heeft zo’n 2,2 miljoen volwassenen last van chronische pijn.

  • Voerman JS, Chomrikh L, Huygen FPJM (2015), “Patiënttevredenheid bij chronische pijn”, Afdeling Anesthesiologie, Centrum voor Pijngeneeskunde, Erasmus MC
Recommended Posts

Leave a Comment