ME Vereniging Nederland publiceert Stand-van-Zaken-nota

 In Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief, Onderzoek, Publicaties, Zorg

D

e ME Vereniging Nederland heeft op 29 maart 2014 een Stand-van-Zaken-nota uitgebracht over de situatie rond ME in Nederland. De tekst, geschreven door voorzitter Guido den Broeder, is bedoeld als onderlegger voor de eerste versie van de Multidisciplinaire Richtlijn en voor het politiek debat over het burgerinitiatief van de Groep ME-Den Haag.

Inhoud

De nota behandelt in afzonderlijke hoofdstukken onder meer de knelpunten in de zorg, het wetenschappelijk onderzoek naar ME, en ME in de nationale politiek. Veel gegevens komen uit de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief.

ME Vereniging Nederland

De ME Vereniging Nederland is de eigen, democratische organisatie van de ME-patiënten in Nederland, en daarmee de belangrijkste belangenbehartiger. De vereniging is lid van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.

Recommended Posts

Leave a Comment

me vereniging enquête