ME Vereniging Nederland blijft groeien

 In ME Vereniging Nederland

D

ME Vereniging Nederland heeft in december 2015 het aantal van 150 leden bereikt. Eind 2014 stond het ledenaantal nog op 110. Dat betekent een groei van 36%. Op een populatie van ongeveer 14.000 kent de nationale vereniging van ME-patiënten nu een organisatiegraad van ruim 1%. 

Het aantal volgers op Facebook is in dezelfde periode meer dan verdubbeld.

Oorzaken van de groei

In 2015 heeft de ME Vereniging Nederland een nieuwe website geopend. Daarbij is het informatieaanbod toegenomen. Verder trok de vereniging de aandacht met haar inhoudelijke bijdrage aan de hersencampagne.

Voorzitter Guido den Broeder vermoedt dat de ledengroei tevens te danken is aan de duidelijke opstelling van de vereniging inzake het onderscheid tussen ME en CVS. Ook internationaal is daar veel waardering voor. In maart 2015 sprak de Raad van State uit dat ME en CVS verschillend zijn geclassificeerd. Dat gebeurde in een door de vereniging aangespannen procedure tegen de Minister van VWS.

Recommended Posts

Leave a Comment