Commissie VWS: Burgerinitiatief niet ontvankelijk

N

aar eerst nu is gebleken heeft de Commissie VWS van de Tweede Kamer al op 12 december 2013 geadviseerd het burgerinitiatief van de Groep ME-Den Haag niet ontvankelijk te verklaren.

De commissie had verzuimd, de indieners van het initiatief en andere belanghebbenden van het advies op de hoogte te stellen. Een van onze leden vond het op de website van de kamer.

Gewone petitie

Als dit advies wordt overgenomen, wordt het burgerinitiatief gedegradeerd tot een gewone petitie. Het onderwerp ME wordt dan niet in de Tweede Kamer behandeld, maar mogelijk nog wel in de commissie, hoewel ook dat niet zeker is.

Het oordeel van de vaste kamercommissie komt overigens niet als verrassing. In 2011 hadden wij de initatiefnemers al geadviseerd, meer aandacht te besteden aan de criteria waaraan een burgerinitiatief moet voldoen.

Twee jaar

Een belangrijke eis waaraan het burgerinitiatief niet voldeed was dat het onderwerp de laatste twee jaar niet al langs mag zijn gekomen. Het is vrijwel onmogelijk om aan dit criterium te voldoen, aangezien het bij zo’n initiatief natuurlijk altijd om een actueel thema gaat. Politiek Den Haag kan eenvoudig elk burgerinitiatief in de kiem smoren door bijvoorbeeld even een brief van een burger op de agenda te zetten, zoals in april 2012 gebeurde met een brief van een ME-patiënt. Toen de nieuwigheid er eenmaal af was, zijn dan ook alle burgerinitiatieven op dit punt afgewezen.

Stand-van-zakenbrief

De commissie heeft nog wel aan de minister gevraagd om actuele informatie over ME/CVS via een zogenaamde stand-van-zakenbrief. Gezien onze onafhankelijke positie en onze samenwerking met de Nederlandse artsen, heeft de ME Vereniging Nederland aangeboden hieraan een bijdrage te leveren.

Recommended Posts