Artsen gaan door

 In Landelijke ME informatiedag, Multidisciplinaire Richtlijn ME

E

r komt een vervolg op de richtlijnbespreking van woensdag 8 mei, het ochtendprogramma van de Landelijke ME informatiedag 2013. Alle vijf artsen uit verschillende disciplines, die aan de bespreking deelnamen, gaan door. Zij zijn unaniem van mening dat niet kan worden gewacht totdat elk detail van de ziekte in wetenschappelijke publicaties is verklaard.

Patiëntenpaspoort

In september is er een nieuwe afspraak, deze keer in Rotterdam. Dan komt in de eerste plaats het idee van internist en sportkeuringsarts Theo Wijlhuizen aan de orde, om een patiëntenpaspoort voor ME te ontwikkelen.

Wijlhuizen presenteerde dit plan ook in zijn lezing. Een belangrijke bedoeling is om de bij de patiënt objectief vastgestelde beperkingen (zoals via een inspanningsproef) direct te koppelen aan de lijst van functionele mogelijkheden die door het UWV wordt gehanteerd. Zulke uitslagen kunnen dan in de toekomst niet meer worden genegeerd, is de gedachte.

Samenstelling werkgroep

Naast Theo Wijlhuizen nemen cardioloog Frans Visser en neuroloog Johannes Peperkamp deel aan het overleg. Zij hielden op 8 mei eveneens een lezing. Ook reumatoloog/CAM-arts René Tisscher en immunoloog professor Hemmo Drexhage, die beiden op eerdere landelijke informatiedagen een presentatie verzorgden, doen mee. De werkgroep ressorteert onder de ME Vereniging Nederland, vertegenwoordigd door voorzitter Guido den Broeder.

Recommended Posts

Leave a Comment

Landelijke ME informatiedag 2013