Nieuwe website ME Vereniging Nederland

 In ME Vereniging Nederland

V

andaag is de nieuwe website van de ME Vereniging Nederland online gegaan. Deze stelt de vereniging in staat om nog meer informatie overzichtelijk weer te geven. In de nabije toekomst zullen bovendien additionele faciliteiten worden aangeboden, zoals een webwinkel.

Extra informatie
De komende tijd zal de inhoud verder worden aangevuld met resultaten uit de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief. Ook worden er nieuwe opnamen gemaakt in het kader van het project Wetenschap voor Patiënten, onder meer op de Landelijke ME informatiedag te Breda.

Ontwikkelaar
De nieuwe site is, evenals het nieuwe logo, gemaakt door Nathalie Albert Weboptimalisatie. De website is gebouwd in WordPress.

Recent Posts

Leave a Comment

support beursLandelijke ME informatiedag 2013