ME zeldzamer dan gedacht

 In Criteria, Onderzoek

D

e ziekte myalgische encefalomyelitis (ME) lijkt minder vaak voor te komen wel wordt gedacht, zo blijkt uit een bevolkingsonderzoek in Engeland onder 143.000 inwoners van 18-64 jaar. Van deze bevolkingsgroep voldoet slechts 0,11% aan de Canadese Consensus Criteria van 2003 voor ME/CVS, en 0,19% aan de Fukuda-criteria voor CVS. Dat is de helft van de tot nu toe gehanteerde schattingen.

Canadese criteria

Van de Canadese criteria wordt verondersteld dat deze relatief weinig vervuiling opleveren, en tevens niet veel chronische ME-patiënten missen. Als de ziekte in Nederland in dezelfde mate voorkomt als in Engeland nu het geval lijkt, zouden er hier – rekening houdend met een lagere prevalentie onder kinderen en ouderen – ongeveer 14.000 ME-patiënten zijn, met jaarlijks zo’n 1.000 nieuwe gevallen. Dat is ongerekend patiënten die de ziekte binnen 6 maanden overwinnen of geen arts hebben geraadpleegd. Die zijn ook bij eerdere schattingen niet meegeteld.

De Canadese criteria zijn inmiddels opgevolgd door de Internationale Consensus Criteria van 2011, waarvoor geen minimumeis van 6 maanden geldt. Een registratie van ME-patiënten bestaat nog niet.

  • Nacul LC e.a. (2011), “Prevalence of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) in three regions of England: a repeated cross-sectional study in primary care”, BMC Medicine 2011, 9:91
Recent Posts

Leave a Comment