ME Vereniging Nederland aangesloten bij Dutch Brain Council

 In Dutch Brain Council

D

e ME Vereniging Nederland is op 16 februari 2016 formeel aangesloten bij de Dutch Brain Council. In 2015 nam de vereniging reeds deel aan de vergaderingen van deze nieuwe koepelorganisatie.

Belang
Het lidmaatschap van de DBC is belangrijk omdat individuele patiëntenorganisaties, enkele zeer grote uitgezonderd, doorgaans niet door andere partijen in de zorg worden gehoord. Door de samenwerking ontstaan nieuwe kansen op belangenbehartiging.

Lidorganisaties
Andere lidorganisaties van de raad betreffen onder meer de aandoeningen epilepsie, Parkinson, Huntington, hoofdpijn en narcolepsie. Hersenletsel.nl en de Stichting PijnPlatform Nederland zijn eveneens reeds bij de DBC aangesloten. In totaal telt Nederland ongeveer 50 patiëntenorganisaties voor hersengerelateerde aandoeningen.

Ondersteuning
De DBC ontvangt geen subsidie van VWS maar wordt ondersteund door de Hersenstichting. Het lidmaatschap van de NPCF is aangevraagd.

Recent Posts

Leave a Comment