CG-Raad: Nederland moet VN-verdrag ratificeren

 In Beperkingen, Rechtspraak

N

ederland moet het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap ratificeren. Dit VN-verdrag is al in 2006 door de Verenigde Naties goedgekeurd en in maart 2007 door Nederland ondertekend. Maar het treedt pas in werking als de Tweede Kamer een goedkeuringswet aanneemt, en dat is nog steeds niet gebeurd. Daardoor hebben chronisch zieken en gehandicapten in Nederland niet de afgesproken rechten op gelijkheid, toegankelijkheid en zelfstandigheid.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) vindt het alsnog ratificeren van het verdrag het belangrijkste doel voor de komende tijd. Dit bleek op de ledenvergadering van 23 mei 2012.

Imkrimping

Vanwege extreme kortingen op de van VWS ontvangen subsidie heeft de CG-Raad afscheid moeten nemen van een groot deel van haar personeel. De raad beperkt zich nu tot de kerntaken maatschappelijke participatie en resultaatgerichte collectieve belangenbehartiging. De voorzitter van de ME Vereniging Nederland, die als afgevaardigde van de HPU Patiëntenvereniging aan de vergadering deelnam, pleitte ervoor niet te vergeten, dat een deel van de chronisch zieken niet of nauwelijks in staat is om aan de maatschappij deel te nemen.

Recommended Posts

Leave a Comment

me vereniging enquêtegive my voodoo doll a rest