Rotterdam opnieuw in de fout

 In Mensenrechten, Rechtspraak

A

mbtenaren van de gemeente Rotterdam hebben zich opnieuw misdragen tegenover voorzitter Guido den Broeder van de ME Vereniging Nederland. In 2016 meldden wij al dat zij meer dan twee jaar ten onrechte geen bijstandsuitkering wilden verstrekken. Daar waar de Rechtbank Rotterdam faalde, bracht mediation uiteindelijk uitkomst en moest het College van Burgemeester en Wethouders alsnog betalen. Die les bleek evenwel niet aan de gemeente besteed.

Terugvordering

Ambtenaren van de afdeling Werk en Inkomen meenden dat zij niets met de door de juristen gesloten mediationovereenkomst te maken hadden en kwamen begin 2018 met terugvorderingen, boetes en beschuldigingen van fraude. Vreemd genoeg konden zij het onderling niet eens worden. Daar waar de een in Den Broeder een voltijds filmmagnaat zag, meende de ander dat de patiëntenvereniging in werkelijkheid een financieel krachtige onderneming was, en zo waren er meer verzinsels. Kleine vergoedingen voor gemaakte reiskosten werden gezien als zwarte inkomsten en als bewijs dat hij continu aan het werk was.

Ook de onafhankelijk veronderstelde bezwaarcommissie deed aan dit spel lustig mee. “Op de hoorzitting mochten mijn advocaat en ik alleen allerlei rare vragen beantwoorden en niet zelf een toelichting geven”, aldus Den Broeder. Daarop volgde een onbegrijpelijk advies waarin alles door elkaar werd gehaald.

Naspeuringen

Detectives waren in opdracht van de gemeente maandenlang bezig om de gangen van Den Broeder nauwgezet te volgen. Dat dit behalve privacy-schendingen niets opleverde – Den Broeder is al meer dan 30 jaar ME-patiënt – leek van geen enkel belang. Den Broeder: “De eigen arts van de gemeente heeft mij, op grond van mijn medische uitslagen die weinig te raden overlaten, al lang geleden volledig arbeidsongeschikt verklaard. De ambtenaren van Werk en Inkomen menen echter beter te weten. Tegen de arts ingaan kan niet, dus verzinnen ze een omweg.”

Twee jaar

Deze keer lieten de juristen van de gemeente het uiteindelijk niet tot een behandeling door de rechter komen. Ter zitting werd aangekondigd dat de gewraakte besluiten zouden worden ingetrokken. Dat is inmiddels ook gebeurd. Intussen zijn wel weer twee jaar verstreken waarin Den Broeder zich voortdurend tegen allerlei aantijgingen en maatregelen moest verweren, zodat er nauwelijks gelegenheid was om nog iets voor de ME Vereniging Nederland te betekenen.

Rekenkamer

Den Broeder, strijdbaar: “Wat hier is gebeurd kan gewoon niet. De Participatiewet wordt door gemeenten als Rotterdam misbruikt om juist te verhinderen dat mensen participeren. Zonder onderbouwing word je als fraudeur gebrandmerkt. Omgerekend hebben ambtenaren van de gemeente inmiddels haast een miljoen euro aan gemeenschapsgeld verkwist, enkel om mij het leven zo zuur mogelijk te maken. Dit is ambtelijke terreur. De leden van de vereniging zijn daar mede het slachtoffer van. Misschien moet de Rekenkamer van de gemeente eens kijken of dit wel een deugdelijke uitvoering van het beleid is. Rechtmatig is het in elk geval niet.”

Recommended Posts

Leave a Comment