Lichamelijke uitputting belangrijkste klacht bij ME

 In Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief, Ziekteverloop

L

ichamelijke uitputting is met afstand de belangrijkste klacht bij de ziekte ME. Dit blijkt uit de resultaten van de Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief over het eerste kwartaal van 2012.

Klachtenindex Score
Lichamelijke uitputting 8,5
Geestelijke uitputting 6,6
Slechte nachtrust 6,5
Spierzwakte 6,5
Spierpijn 6,4
Maag- en darmklachten 5,8
Moeite om te volgen wat er gebeurt of wordt gezegd 5,6
Moeite om zelf te spreken of mij op een taak te concentreren 5,5
Keel-, neus- en oorklachten 5,5
Hoofdpijn 4,9
Gewrichtspijn 4,7
Duizeligheid 4,3
Moeite met zien 4,2
Gevoelige lymfeklieren 3,9
Moeite met horen 3,1
    • De scores lopen van 0 tot 10 en zijn als volgt gewogen: geen last=0, weinig last=2, nogal wat last=6, veel last=10.
    • Aantal respondenten: 35.

Verloop

De klachten bij ME kunnen in de loop van de tijd veranderen. Over een tijdje kan met de doorlopende enquête van de Stichting ME Research worden vastgesteld of er seizoensinvloeden zijn, of de klachten bij individuele patiënten geleidelijk toe- of afnemen, en wat het effect is van bijvoorbeeld de gevolgde behandelingen.

Kwaliteit van leven

De deelnemers aan de enquête gaven verder onder meer aan hoe het ze de voorafgaande drie maanden was vergaan en wat hun verwachtingen zijn voor de komende periode. Deze resultaten zijn als volgt samengevat.

Levenskwaliteit Afgelopen kwartaal Verwachtingen
Gezondheid -24 +9
Activiteiten -26 +16
Geld -22 -12
Hulp -1 -3
Sociale contacten -26 +10
Thuissituatie -1 +4
Verzorging -10 +4
  • De scores lopen van -100 tot +100 en zijn als volgt gewogen: veel slechter=-100, slechter=-50, gelijk=0, beter=+50, veel beter=+100.
  • Aantal respondenten: 35 respectievelijk 34.
Recommended Posts

Leave a Comment

Voices from the Shadows (dvd)