Bloedwerkgroep: XMRV-test onbetrouwbaar

 In Onderzoek, Oorzaak

V

olgens een onderzoek van de ‘Blood Working Group’ in de VS is er op het ogenblik geen betrouwbare methode om een besmetting met het retrovirus XMRV (of hierop gelijkende MLV-virussen) vast te stellen in de bloedvoorraad. Daarom zou er geen aanleiding zijn om maatregelen te nemen ter bescherming van de bloedbanken.

Negen laboratoria

Dit is de uitkomst van een onderzoek waarbij 9 laboratoria volgens diverse technieken het bloed onderzochten van telkens dezelfde 15 personen die eerder positief waren getest, waaronder 14 ME-patiënten, en van eveneens dezelfde 15 controles. Aan dit onderzoek namen ook de laboratoria deel die hadden meegewerkt aan de studies van het Whittemore Peterson Institute (Lombardi e.a.) en de FDA (Lo e.a.). Zeven laboratia konden de virussen in het geheel niet vinden. Twee laboratoria, die aan de oorspronkelijke Science-studie hadden meegewerkt, troffen ze in een aantal gevallen wel aan. Dat was evenwel bij verschillende personen en verdeeld over de vroegere positieve gevallen en de controles.

XMRV-test

In 2009 vond het WPI het drie jaar eerder ontdekte gammaretrovirus XMRV bij tweederde van de ME-patiënten en in een paar procent van de gezonde bevolking. Bij dat onderzoek wisten de onderzoekers welke bloedmonsters van de patiënten waren. Mogelijk zijn die daarom vaker getest. Het WPI staat echter nog steeds achter de oorspronkelijke publicatie in Science, al hebben de auteurs enkele resultaten van een derde laboratorium teruggetrokken omdat daar een contaminatie was geconstateerd. De Belgische arts De Meirleir heeft onlangs op het congres van de IAFCS/ME aangegeven dat de XMRV-test van RedLabs bij zijn patiënten in ruim de helft van de gevallen positief uitvalt.

Bloedonderzoek Lipkin

Het laatste woord over XMRV is daarom voorlopig nog niet gesproken. Het onderzoek van de bloedwerkgroep was beperkt tot methoden die de bloedbanken zouden kunnen gebruiken. Een groter bloedonderzoek van Lipkin (100 patiënten en evenveel controles), waaraan het WPI, de FDA en de CDC deelnemen, is nog onderweg. Verder is bij een onderzoek met makaken gebleken, dat het virus uit het bloed van de proefdieren kan verdwijnen terwijl de infectie zich toch verder verspreidt. Het kan daarom zijn dat XMRV beter met een weefseltest kan worden opgespoord.

Recommended Posts

Leave a Comment