Advies Gezondheidsraad uitgesteld

 In Richtlijnen

H

et advies dat de Gezondheidsraad zou uitbrengen naar aanleiding van het Burgerinitiatief Erken ME uit 2013 heeft opnieuw vertraging opgelopen. De publicatie, die volgens het werkplan voor de zomer had moeten uitkomen, wordt nu verwacht in de herfst.

Een reden voor het uitstel is niet bekendgemaakt. De Gezondheidsraad vindt het al vanaf de start niet nodig, de ME Vereniging Nederland op de hoogte te houden.

Relevantie?

Het blijft de vraag, of het advies van de Gezondheidsraad ook maar enige betekenis zal hebben voor ME. De naam van de commissie is door de raad eenzijdig gewijzigd in ‘Commissie ME/CVS‘. Dat men met deze medisch niet bestaande combinatie enkel CVS bedoeld blijkt uit de verwijzing naar een eerder advies uit 2005 met de (fout gespelde) titel ‘Het chronische-vermoeidheidssyndroom’. Dat ging volgens de raad over dezelfde aandoening als nu.

ME-deskundigen en patiënten met ME ontbreken in de commissie. Het zwaartepunt ligt op ‘somatisch onvoldoend verklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK). Daar valt ME niet onder, maar CVS wel.

Petitie ‘ME is geen SOLK’

Tot eind juni loopt nog de onafhankelijke petitie ‘ME is geen SOLK‘, waarin wordt gevraagd de samenstelling van de huidige adviescommissie te wijzigen en deze alsnog de oorspronkelijke opdracht van de Tweede Kamer (een advies over ME) te laten uitvoeren.

De ME Vereniging Nederland geeft er in dit gevorderde stadium de voorkeur aan dat de huidige commissie zich tot CVS beperkt. Het beloofde advies over ME kan beter door een nieuwe commissie worden verzorgd, die niet onder de Gezondheidsraad valt.

Recommended Posts

Leave a Comment

give my voodoo doll a rest