Agenda 2014

Alle jaren: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

21 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst patiêntenkoepels
Jaarbeurs, Utrecht

25 januari-7 februari
Ledenraadpleging
ME Vereniging Nederland

11 februari
PG Werkt Samen (werkgroep arbeid)
PGO Support, Utrecht

12 februari
Werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn ME
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

21 februari
Toekomstbestendige kleinere organisaties
PGO Support, Utrecht

6 maart
PG Werkt Samen (werkgroep signaal en advies)
NPCF, Van Dommelenhuis, Utrecht

17 maart
Novartis Patient Academy: effectieve belangenbehartiging
Grand Hotel Karel V, Utrecht

20-23 maart
Translating Science into Clinical Care, IACFS/ME Biennial Conference
San Francisco, VS

21 maart
PGO Support: Besturen in woelige tijden
Antropia, Driebergen

9 april
Netwerk kleinere organisaties
PGO Support, Utrecht

17 april
PG werkt samen (werkgroep signaal en advies)
NPCF, Van Dommelenhuis, Utrecht

7-10 mei
Support Beurs
Jaarbeurs, Utrecht

12 mei
Landelijke ME Informatiedag
Grand Hotel Karel V, Utrecht

14 mei
Commissie VWS: Burgerinitiatief Erken ME, gesprek met de Groep ME-Den Haag
Tweede Kamer, Den Haag

21 mei
Ieder(in): open dag
Van Dommelenhuis, Utrecht

23 mei
Themabijeenkomst Adviescommissie Pakket: “Rol van patiënten- en consumentenorganisatie bij doelmatige zorg”
Nationaal Zorginstituut, Diemen

12 juni
PG werkt samen (werkgroep signaal en advies)
NPCF, Van Dommelenhuis, Utrecht

26 juni
Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem
Ieder(in), Van Dommelenhuis, Utrecht

27 juni
Novartis Patient Academy: “Is er een noodzaak om te vernieuwen?”
Grand Hotel Karel V, Utrecht

3 juli
Informatiebijeenkomst subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen / DoelmatigheidsOnderzoek
ZonMw, Den Haag

18 september
PG werkt samen: “Steeds sterker, steeds luider”
Vechthuis, Utrecht

18 september
Novartis Patient Academy: visie patiënt op wetenschappelijk onderzoek
Grand Hotel Karel V, Utrecht

23 september
PG werkt samen (werkgroep arbeid)
Ieder(in), Van Dommelenhuis, Utrecht

7 oktober
Online Ondernemen (oplevering)
PGO Support, Utrecht

8 oktober
Netwerk kleinere organisaties
PGO Support, Utrecht

9 oktober
PG werkt samen (infrastructuur)
NPCF, Van Dommelenhuis, Utrecht

30 oktober
College voor de Rechten van de Mens: Leven met een beperking in Nederland
’t Veerhuis, Nieuwegein

4 november
Novartis Patient Academy: patiëntenparticipatie in 2015
Grand Hotel Karel V, Utrecht

6 november
ZonMw: Studiemiddag Patiëntenparticipatie
Hartstichtig, Den Haag

6 november
Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem
Ieder(in), Van Dommelenhuis, Utrecht

22 november
PG werkt samen (werkgroep arbeid): Participatiedag
Ieder(in), Van Dommelenhuis, Utrecht

11 december
Novartis Patient Academy: “Echte patiëntenparticipatie vraagt volledige transparantie”
Grand Hotel Karel V, Utrecht