Projectsubsidies via ZonMw

V

olgens het nieuwe subsidiekader van VWS, dat per 1 januari 2019 ingaat, kunnen patiëntenorganisaties projectsubsidie aanvragen bij ZonMw. Projecten moeten een aandoeningsoverstijgend karakter hebben. Verder is voortaan het bereik, en niet langer het aantal leden of donateurs, een bepalend criterium. Hoe dat gaat worden gemeten is nog niet bekend.

Ook de ME Vereniging Nederland

Nieuw is dat ook organisaties en initiatieven die geen instellingssubsidie ontvangen projectvoorstellen mogen indienen. Zowel de ME Vereniging Nederland als de Dutch Brain Council, het platform van hersengerelateerde aandoeningen, maken zodoende voor het eerst een kans op overheidssubsidie. Op Wereld ME Dag, 12 mei, is dat een mooi bericht.

PatiëntenPerspectief 2021

Als een van de initiatiefnemers van PatiëntenPerspectief 2021 zet de ME Vereniging Nederland zich al enige tijd in voor een betere positie van patiëntenorganisaties. Deze wijziging van het subsidiekader is een eerste resultaat. Behalve de subsidieregeling moeten ook de inspraakrechten van patiëntenorganisaties worden verbeterd. Weliswaar worden zij vaak gevraagd om een inbreng, maar dan zonder vergoeding of ondersteuning, terwijl alle gesprekspartners een betaalde baan hebben.

Op de totale begroting van Volksgezondheid is het budget voor de patiëntenbeweging nu nog verwaarloosbaar. Daarvan gaat vervolgens het meeste naar de grote koepelorganisaties.

Recommended Posts